สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับ สู่เวปไซด์ สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรม การฝึกอบรมโปรดรอติดตามเดือนมกราคม 2562

กิจกรรมล่าสุด อบรม หลักสูตร SWOT Analysis 

1/12/62 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยลิลลี่ ทาวเอิล จำกัด  จังหวัดสมุทรสาคร 

 

สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

มุ่งมั่น  ตั้งใจ   พัฒนาด้านความปลอดภัย   

เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมี    ความปลอดภัย  เพิ่มคุณค่าชีวิตให้ดีขึ้น

Visitors: 277,394