สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับ สู่ เวปไซด์ สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

เชิญเข้าร่วมอบรม ....ฟรี

หลักสูตรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือน   พฤศจิกายน   2561

สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

มุ่งมั่น  ตั้งใจ  พัฒนาด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีความปลอดภัย  เพิ่มคุณค่าชีวิตให้ดีขึ้น

Visitors: 72,628