สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับ สู่เวปไซด์ สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

เชิญเข้าร่วมอบรม ....ฟรี

หลักสูตรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือน   พฤษภาคม  2562

 สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และฝึกอบรม การปฐพยาบาลเบื้องต้น CPR และการใช้AED RESCUE กับสมาชิกของสมาคม 

คลิ๊กเข้าไปดูได้ครับ ที่หัวข้อ ภาพการอบรม ด้านซ้ายมือของเวปไซด์

สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

มุ่งมั่น  ตั้งใจ   พัฒนาด้านความปลอดภัย   เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมี    ความปลอดภัย  เพิ่มคุณค่าชีวิตให้ดีขึ้น

Visitors: 128,682