สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับ สู่เวปไซด์ สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

เชิญเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR& AED
โดยครูเสือ จัดโดยสมาคม จป.สมุทรปราการ กับชมรมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมจัดที่ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรม บางปู   จังหวัดสมุทรปราการ 
ประจำเดือน 11 มิถุนายน  2562

สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

มุ่งมั่น  ตั้งใจ   พัฒนาด้านความปลอดภัย   

เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมี    ความปลอดภัย  เพิ่มคุณค่าชีวิตให้ดีขึ้น

กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 178,548