สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับ สู่เวปไซด์ สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

 เชิญเข้าร่วมอบรม

ฟังบรรยาย เล่าเรื่องความปลอดดภัยให้มัน เร้าใจ  สไตล์ทอล์คโชว์
โดย อาจารย์ เชษฐา ธนะโสภา จัดโดยสมาคม จป.สมุทรปราการ
จัดที่ห้องอบรม โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์   จังหวัดสมุทรปราการ 
ประจำเดือน กันยายน  ( เสาร์ที่ 21 กันยายน  2562)

 

สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

มุ่งมั่น  ตั้งใจ   พัฒนาด้านความปลอดภัย   

เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมี    ความปลอดภัย  เพิ่มคุณค่าชีวิตให้ดีขึ้น

                   กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 241,282