สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับ สู่เวปไซด์ สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

 เชิญเข้าร่วมอบรม

ฟังบรรยาย หลักสูตร สารเคมีอันตราย การแบ่งประเภทและการจัดการสารเคมีหกรั่วไหล
โดย อาจารย์มงคล ศุขโสดา จัดโดยสมาคม จป.สมุทรปราการ
จัดที่ห้องอบรม ศูนย์ความปลอดภัยเขต 10 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ 
ประจำเดือน พฤศจิกายน  ( เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน  2562)

 

 

สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

มุ่งมั่น  ตั้งใจ   พัฒนาด้านความปลอดภัย   

เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมี    ความปลอดภัย  เพิ่มคุณค่าชีวิตให้ดีขึ้น

                   กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 264,350