สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับ สู่เวปไซด์ สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

เชิญเข้าร่วมอบรม ....ฟรี

หลักสูตรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือน   กุุมภาพันธ์   2562

สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

มุ่งมั่น  ตั้งใจ   พัฒนาด้านความปลอดภัย   เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมี    ความปลอดภัย  เพิ่มคุณค่าชีวิตให้ดีขึ้น

Visitors: 109,460