ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ


 ที่ปรึกษาสมาคมฯ
  คุณสำราญ ศิรินคร
คุณธีรพงษ์ ลิ้ม
คุณสมศักดิ์ วิศวแสวงสุข
คุณวิชิต เอื้อสมานจิตต์
คุณนรินทร์ บุญพร้อม
คุณโสภณ พงษ์โสภณ
พ.ต.ต.สัณฑกฤต พุ่มสงวน
คุณสวินทร์ พงษ์เก่า

ภาคส่วนราชการ

  • หัวหน้าสวัสดิการฯสมุทรปราการ
  • ผอ. ศูนย์ความปลอดภัยพื้นที่ 10
  • หัวหน้าแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ


Visitors: 997,838