หลักสูตรฝึกอบรม ที่ผ่านมา....⟩⟩ 


 • crop-16153501115731.jpg
  ฝึกอบรมวันที่ 27/04/2564 เวลา 9.00 -16.00 น.,ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ หลักสูตร "จป. กับการทำตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)"...

 • 5S.jpg
  ฝึกอบรมวันที่ 22/02/2563,เวลา 9.00 -16.00 น.,ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ หลักสูตร "5ส. Leadership" เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ควา...

 • ทอล์ค โชว์ Safety.jpg
  ฝึกอบรมวันที่ 11/09/2562 เวลา 08.30 -16.00 น.,ณโรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์ จ.สมุรปราการ "ทอล์ค โชว์ Safety" เล่าเรื่องความปลอดภัยให้มันส์เร้าใจสไตล์ทอล์คโชว์ โดย อ.เชษฐา ธนะโสภา,การก...

 • Chemical.jpg
  ฝึกอบรมวันที่ 23/11/2562 เวลา 09.00 -16.00 น.,ณห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 จ.สมุทรปราการ หลักสูตร "ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี" อบรม สารเคมี เกี่ยวกับการใช...

 • first aid.jpg
  ฝึกอบรมวันที่ 11/06/2562,เวลา 08.30 -16.00 น.,ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมบางปูจ.สมุทรปราการ หลักสูตร "ปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR & AED Rescue" เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ณห้องประช...

 • first aid.jpg
  ฝึกอบรมวันที่ 30/03/2562,เวลา 08.30 -16.00น.,ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 จ.สมุทรปราการ หลักสูตร "ปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR & AED Rescue" เมื่อวันที่ 3...


Visitors: 998,981