ทอล์ค โชว์ Safety

ฝึกอบรมวันที่ 11/09/2562 เวลา 08.30 -16.00 น.,
ณ โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์ จ.สมุรปราการ

 

 "ทอล์ค โชว์ Safety"

      เล่าเรื่องความปลอดภัยให้มันส์เร้าใจสไตล์ทอล์คโชว์ โดย อ.เชษฐา ธนะโสภา, การกระตุ้นให้พนักงานสนใจเรื่องของความปลอดภัย มีหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม นันทนาการ และ ที่เริ่มมีขึ้นแล้วในปัจจุบันก็คือ "ทอล์คโชว์ด้านความปลอดภัย" หรือ Safety talk show โดยแต่ละรูปแบบ จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน

      ถ้าเน้นสาระก็อบรม เน้นฮาก็ทอล์คโชว์ เน้นสนุกสนานก็นันทนาการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าวิทยากรเป็นระดับเทพ เราจะได้ครบทั้ง "สาระ ความสนุก ความฮา" อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเลือกกระบวนการใด ในการกระตุ้นจิตสำนึกความปลอดภัย ต้องถามตัวเองก่อนว่า

      1. เป้าหมายของบริษัท คือ อะไร?
      2. หากทำแล้ว ตอบโจทย์ที่บริษัทต้องการหรือเปล่า ?

      หากอยากจะเป็นวิทยากรความปลอดภัยขั้นเทพ ต้องครบเครื่องทั้ง ทอล์คโชว์ อบรม และ นันทนาการ หากจะจัดสัมมนา ก็ต้องทำให้ดีที่สุด

 

 


 

Visitors: 991,919