อัตราค่าสมัคร/บำรุงสมาชิกสมาคมฯ 


สมาชิกสามัญ - รายปี       ค่าสมัครและบำรุง ปีแรก 300 บาท
    (บุคคลธรรมดา)                   *ค่าบำรุงรายปีๆ ละ 100 บาท

 สมาชิกสามัญ - ตลอดชีพ   ค่าสมัครและบำรุง 1,000 บาท
    (บุคคลธรรมดา)                      *ค่าบำรุงรายปีๆ –ยกเว้น-

 สมาชิกนิติบุคคล - รายปี    ค่าสมัครและบำรุง ปีแรก 900 บาท
                                     *ค่าบำรุงรายปีๆ ละ 300 บาท

 สมาชิกนิติบุคคล - ถาวร    ค่าสมัครและบำรุง 3,000 บาท
                                     *ค่าบำรุงรายปีๆ -ยกเว้น-

>> สมาชิกภาพ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ผู้สมัคร ได้ชำระค่าสมัครและบำรุงสมาคมเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการสมาคมมีมติรับเป็นสมาชิก

 


ส่งหลักฐานโอนเงิน (Pay Slip).... 

Visitors: 995,384