CSR สมาคม จป.สแ. มอบไข่ไก่ และน้ำดื่มไปช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประสบภัยเกี่ยวกับโรคโควิท -19

8 สิงหาคม 2564 วันนี้สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ (สมาคม จป.สป.) โดยท่านนายกฯ สมชาย ลีละวนาเศรษฐ พร้อมคณะกรรมการสมาคม  เป็นตัวแทนสมาคมมอบไข่ไก่ และน้ำดื่มไปช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประสบภัยเกี่ยวกับโรคโควิท -19 ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ท่านพงศ์เทพ เพชรโสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ มารับไปสมทบกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อนำมาแจกให้กับชาวสมุทรปราการต่อไป

Visitors: 991,919