เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

สวัสดีครับ

           ผมนำข่าวอุบัติเหตุ เพื่อเป็นอุธาหรณ์เตือนสติ  ไว้พูดใน Safety Talk 

Visitors: 534,853