ฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR & AED Rescue รุ่นที่ 2

ฝึกอบรมวันที่ 11/06/2562, เวลา 08.30 -16.00 น.,
ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

 

หลักสูตร "ปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR & AED Rescue"

         เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรอุตสาหกรรมบางปู จังหวดสมุทรปราการ ได้จัดฝึกอบรม การปฐพยาบาลเบื้องต้น CPR และการใช้AED RESCUE กับสมาชิกของสมาคม ถือว่าประสบผลสำเร็จ ของงานด้วยความช่วยเหลือของทุกท่าน 

 

 
 

Visitors: 997,842