กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร


กฎความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

1.ห้ามใช้เครื่องจักรโดยไม่มีหน้าที่หรือได้รับการฝึกอบรมมาก่อน

2.ใช้เครื่องจักรอย่างระมัดระวังปฎิบัติงานตามคู่มือ หรือขั้นตอนที่กำหนดเสมอ

3.อย่าถอดเครื่องมือนิรภัยหรือที่ครอบป้องกันอันตรายจากเครื่องออกเด็ดขาด

4.สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับงาน

5.ระวังอย่าให้มือหรือส่วนใดของร่างกายเข้าใกล้จุดหมุน จุดหนีบหรือส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร

6.ขณะเครื่องจักรกำลังทำงานอย่าปรับแต่งทำความสะอาด หรือพยายามดึงชิ้นงานที่ติดขัดโดยไม่หยุดเครื่องจักรก่อน

7.สวมใส่เสื้อผ้าที่กระชับ ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับที่อาจถูกเครื่องจักรหนีบหรือดึงได้

8.ขณะทำการตรวจสอบ แก้ไขหรือซ่อมแซมเครื่องจักร ให้แขวนป้ายเตือนและใส่กุญแจล็อค ตลอดเวลา

9.ก่อนปฎิบัติงานต้องตรวจสอบสภาพเครื่องจักรว่าอยู่ในสภาพดีเสมอ

10.หากพบเครื่องจักร เครื่องนิรภัยหรือที่ครอบป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรที่ชำรุดหรือสูญหายไปให้รีบแจ้งหัวหน้างานทันที

 

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก

ฮิโนโมโต

 

Visitors: 590,671