เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัย

  สภาพการณ์ไม่ปลอดภัย คือ สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดอันตราย หรือส่งเสริมให้เกิดอันตรายโดยไม่รู้ตัว ซึ่งบางครั้งอาจเป็นสิ่งที่เรามองข้ามคิดว่าไม่น่าจะเกิดอันตรายได้ เช่น พื้นที่ปฏิบัติงานไม่เป็นระเบียบ ซึ่งอาจทำให้พนักงานยกสิ่งของสะดุดหกล้มได้ทุกเมื่อ ในบทความนี้ทางพีดีเอสจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เพื่อวางแผนรับมือกันครับ

สภาพการณ์ไม่ปลอดภัยได้แก่

1.การที่ระบบไฟฟ้าชำรุดหรือบกพร่อง อันเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การไม่บำรุงรักษาสายไฟ การพบเจอจุดชำรุดแล้วไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน เป็นต้น
2.การที่พื้นที่ปฏิบัติงานสกปรก
3.การวางผังโรงงานที่ผิดพลาด
4.การมีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอในการทำงาน ซึ่งเป็นผลให้อาจมองไม่เห็นเครื่องจักร
5.เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์เซฟตี้ ชำรุดบกพร่อง ซึ่งอาจเกิดจากขาดการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม
6.สถานที่ทำงานมีความร้อนสูง มีผลให้พนักงานอาจมีความเครียดซึ่งไม่มีสมาธิในการทำงาน

วิธีการแก้ไข

1.การหมั่นบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน
2.การหมั่นทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานให้พร้อมสำหรับการทำงานทุกเมื่อ
3.การหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ว่ามีจุดไหนชำรุดหรือไม่ แล้วดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข
4.หากพื้นที่ทำงานจุดไหนแสงสว่างไม่เพียงพอ ให้ดำเนินการเพิ่มไฟในจุดนั้น

 

Visitors: 656,118