ปรับสภาพการณ์อันตรายให้ปลอดภัย


สวัสดีครับ

            ผมขอนำภาพสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย สถานประการจะต้องปรับเปลี่ยนให้ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

ดลิ๊กเข้าดูได้ครับ

Visitors: 590,637