กิจกรรมCSR (เดิม)

สวัสดีครับ

               สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทร มอบไฟฉุกเฉิน ให้กับศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์    บางปู สมุทรปราการ

บริษัทฯ ของกรรมการสมาคมได้รับรางวัล

 

Visitors: 656,210