การจัดตั้ง คปอ.

สวัสดีครับ
ขอนำบทความจาก สยามเซฟตี้ มาเผยแพร่ต่อให้เกิดประโยชน์มายิ่งขึ้น


พนักงานตั้งแต่ 50 แต่ไม่ถึง 100 มีคปอ.ไม่น้อยกว่า 5 คน
พนักงานตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง500 มีคปอ. ไม่น้อยกว่า 7 คน
พนักงานตั้งแต่ 500 ขึ้นไปมีคปอ.ไม่น้อยกว่า 11 คน
หรือจะจัดให้มี คปอ.มากกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ได้
ตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2549

 

ขอความรู้เรื่องการจัดตั้ง คปอ. หน่อยค่ะ


จะทำการจัดตั้งคปอ. แต่ไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อน
บริษัทมีพนักงาน 250 คนค่ะ เริ่มจากอะไรดีค่ะ
รบกวนพี่ๆด้วยนะค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โดยคุณ: จป.ออย email: [ 17 July 2010 12:20:05 ]

ข้อความที่ 1
เริ่มจากภาคทฤษฎีก่อน นั่นคือไปดูกฎหมายว่า คปอ.ได้มาจากไหนบ้าง ต้องมีจำนวนเท่าไหร่ แล้วมีวิธีการในการสรรหาทำอย่างไร
จากนั้นภาคปฏิบัติ เราทำได้ตามวิธีการหรือรายละเอียดของกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่ได้แล้วเราจะทำอย่างไร มีปัญหาอะไรก็มาถามอีกที
ของผมถ้าใช้กฎหมายแล้วไม่ได้ก็ใช้กฎหมู่แทนครับ บอกเป็นแนวทางนะครับ ลองคิดวิธีการเองดูก่อน
โดยคุณ: นักข่าว email: [ 17 July 2010 13:02:16 ]

ข้อความที่ 2
เอาแค่คร่าว ๆ เป็นแนวทางนะครับ
พนักงาน 250 จำนวน คปอ.ก้อ 7 คน
ก่อนอื่นคุณ ออย ต้องเขียนโครงการให้เจ้านายรับทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งคปอ.ในองค์กรก่อนว่ามีข้อดีอย่างไร(แนะนำอ้างข้อบังคับของกฎหมาย นะ) ส่วน Detail ย่อย ๆ อื่น คุณออย ต้องไปดู"ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน"....หลังจากนั้นคัดเลือกพนักงานตามข้อกำหนดมา 6 คน ส่วนจป.เองทำหน้าที่ เลขาฯ คปอ.โดยตำแหน่งอยู่แล้ว และต้องรู้ตัวเองด้วยว่า เลขา ทำงานยังไง ห้ามขาดตกบกพร่องโดยเด็ดขาด..จำไว้ แล้วดำเนินการจัดส่งบุคลากรทั้ง 7 คนเข้าอบรมกับสถาบันฝึกในหลักสูตร คปอ. จนได้ใบ Cer มา..แล้วทำหนังสือแต่งตั้งทั้ง 7 ซึ่งลงนามโดย MD นำเอกสารนี้ปิดป้ายประกาศให้องค์กรทราบอย่างน้อย 15 วัน ส่วนวิธีการดำเนินงานของ คปอ. เค้าจะบอกตอนฝึกอบรมว่าต้องทำงานกันอย่างไรบ้าง.....เอกสารแต่งตั้งและใบ CER ต้องนำส่งแรงงานตอนทำรายงาน จป.ว. ด้วยอย่าลืม
โดยคุณ: ก่อสร้างขนานแท้ email: chok_lao@hotmail.com [ 17 July 2010 16:14:40 ]

Visitors: 656,105