อ.วินัย

แนะนำอ.วินัย  หลักสูตร  กิจกรรมด้านความปลอดภัย

วินัย ดวงใจ
WINAI DUANGJAI
กรรมการบริหารสมาคม จป จังหวัดสมุทรปราการ
มือถือ 0855-101-555
ไอดีไลน์ win1791
อีเมลล์ winaibangpoo@gmail.com
welovesafety2014@gmail.com


เจ้าของเวปไซด์ : www.welovesafety.com


รับอบรมหลักสูตรด้านกิจกรรมความปลอดภัย ดังนี้


1.KYT (การฝึกการหยั่งรู้ระวังอันตราย)
2.JSA (การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย)
3.Safety Mind (การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน)
4.BBS (การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย)
5.HORENSO (เทคนิคการสื่อสารแบบญี่ปุ่น )
6.Ergonomics (การยศาสตร์และการปรับปรุงสภาพการทำงาน)
7. 5S  5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการทำมาตรฐาน 5ส
8.เคมีอันตราย และการระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
9.Talk Show Safety Week

       

Visitors: 534,860