JSA การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต
ทำอุบัติเหตุให้เป็น " ศูนย์" ด้วยวิธี JSA
JSA : Job Safety Analysis เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย


อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วยมือของคุณ
- การบาดเจ็บและอุบัติเหตุ มักมีสาเหตุมาจากการไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ดังนั้นการคาดการณ์เกี่ยวกับ
- การบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อหามาตรการป้องกันจึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานอย่างปลอดภัย
- สร้าง... จุดแข็งของทีมงาน จุดแข็งของสายการผลิต จุดแข็งขององค์กร คือการปฏิบัติงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ!! เพราะ..องค์กรใด?
ที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่ง !!
- อุบัติเหตุต่างๆ...การเสียชีวิต...ทุพพลภาพ นั้น ท่านรู้หรือไม่? ว่า นอกจากสร้างความเสียหายให้กับตัวพนักงาน
และองค์กร แล้วยัง...บั่นทอนความรู้สึก จิตใจ สุขภาพของคนงาน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เพราะฉะนั้น...ควรป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ!!
- คุณรู้หรือไม่ว่า...มีอันตรายอะไร? ซ่อนเร้นอยู่ในการปฏิบัติงานบ้าง ?
- สร้างจิตสำนึก... ในด้านความปลอดภัยร่วมกันกับพนักงานภายในองค์กรได้อย่างไร?

หัวข้อการอมบรมสัมมนา
- หลักในการทำให้อุบัติเหตุเป็น ศูนย์ ZERO ACCIDENT
- องค์กรทุกๆองค์กร คาดหวังอะไรจากการทำงานของพนักงาน
- 5 W 1H
- แนวคิดเดิมความปลอดภัยให้ความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆ ....
- พูดให้คิดก่อน ดีกว่าบอกให้เขาทำ....
- การสร้างจิตสำนึกการระวังอันตราย อุบัติภัย ร่วมกัน ทำและคิดด้วยตัวเอง

- ความแตกต่างและความหมายของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
       - INCIDENT อุบัติการณ์
       -  ACCIDENT อุบัติเหตุ
        - NEAR MISS เหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ
        - ความสูญเสียทางตรง
        - ความสูญเสียทางออ้อม

- วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)


- ขั้นตอนและวิธีการ วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ว่ามีกิจกรรมใดบ้าง? และจะต้องปฏิบัติอย่างไร?
- " บันได 4 ขั้น ของการ JSA "
     - เลือกงานที่จะทำการวิเคราะห์ ( Select )
    - แบ่งงานที่จะวิเคราะห์ออกเป็นขั้นตอน
    - ค้นหาอันตรายที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน (Identify )
   - พัฒนาเพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหา ( Develop )


แนวทางค้นหาอันตราย อาจสังเกตุได้จากประเภทอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน 11 ประเภท


หลักการแก้ไขปัญหาขจัดหรือลดอันตราย
   - การควบคุมที่แหล่งเกิดอันตราย ( Source)
   - การควบคุมที่ผ่านทาง (Path )
   - การควบคุมที่ตัวบุคคล ( Receiver )


มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ( Safety Standard Operation Procedure : SSOP)
การกำหนด SSOP ประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ 
    • ก่อนปฏิบัติงาน 
    • ขณะปฏิบัติงาน 
   • หลังปฏิบัติงาน


Work Shop : กิจกรรมย่อย ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม


ระยะเวลาในการอบรม


อบรม 1 วัน เวลา 9.00น - 16.00 น

สื่อง่าย เข้าใจง่าย ทำได้จริง  พร้อมรับของรางวัลมากมากย  สร้างบรรยายในการอบรม สนุกสนานได้สาระแน่นอน
ทุกรอยยิ้ม คือ  กำลังใจของผม  ขอโอกาสสักครั้งครับ ....
 
 
 
 โหลดหลักสูตรได้ที่ด้านล่างนะครับ  ถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับ
 
มาร่วมสร้างคู่มือการทำงาน สร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่คุณค่า  เพื่อคนที่คุณรัก เพื่อนร่วมงาน และองค์กรของเรา
  
 
" ความรู้มีไว้เผยแพร่ ให้กับผู้อื่น  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์กับทุกคน 
     ความรู้นั้นสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น”
ตัวอย่างมาให้ดูเป็นไอเดีย

 

 

 

Visitors: 536,215