2014-5-18

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 12.00- 16.00 น ณ ห้องประชุม TBA  ชั้น 2 โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง ถนน เทพารักษ์ จังหวัด สมุทรปราการ 
   นายกสมาคม จป สมุทรปราการ อาจารย์ สำราญ ศิรินคร กล่าวเปิดงาน โดยมีน้องๆ จป  สมาชิกสมาคมฯ บุคคลทั่วไป และ กรรมการบริหารสมาคม ฯ
    สมาชิกสมาคมฯ เสนอ คณะกรรมการชุดเดิม  ลงเสียง คณะกรรมการชุดเดิมรับทำหน้าที่ต่อไปอีก 2 ปี

Visitors: 534,853