หลักสูตรด้านกฏหมายความปลอดภัย

สวัสดีครับ

         ทางสมาคม จป สมุทรปราการ  ขอนำเสนอหลักสูตรด้านกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน มาให้พิจารณาเลือกอบรม ตามรายการดังนี้

             หมวดกฎหมายกฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายแรงงาน

              (1) กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

              (2) กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 7 ฉบับ ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกา

              (3) กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกา

              (4) กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายทั่วไป

              (5) กฎหมายแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างต้องรู้และต้องปฏิบัติ

              (6) เทคนิคการปรับใช้กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล

              (7) กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านความปลอดภัยและด้านการใช้แรงงาน

 

 

Visitors: 590,737