หลักสูตรที่สมาคมจัดในแต่ละเดือนปี2563

  สวัสดีครับ  เพื่อนสมาชิก 

    เดือนกุมภาพันธ์ 2563  นำเสนอหลักสูตร 5ส Leadership 

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 -16.00 น

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

ถนน เทพารักษ์ ตำบล สำโรงเหนือ จังหวัด สมุทรปราการ

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 533,091