ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำโครงการ

สวัสดีครับ
           ผมอ่านบทความของท่านอาจารย์ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย
Visitors: 417,678