กิจกรรมเดือนเมษายน 2562

สวัสดีครับ

               สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทร มอบไฟฉุกเฉิน ให้กับโรงเรียน     บางปู สมุทรปราการ

บริษัทฯ ของกรรมการสมาคมได้รับรางวัล

 

Visitors: 178,556