2019-3-30 ประชุมวิสามัญประจำปี

        เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ณ ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่10 มีท่านผอ.ศูนย์ ท่านอฐิติยา ได้เอื้อเฟื้อให้สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และฝึกอบรม การปฐพยาบาลเบื้องต้น CPR และการใช้AED RESCUE กับสมาชิกของสมาคม ถือว่าประสบผลสำเร็จ ของงานด้วยความช่วยเหลือของทุกท่าน

          พร้อมด้วยการสนับสนุน จากบริษัท แอนตี้ไฟร์ จำกัด ผู้ที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องกับเพลิง บริษัทอินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด ผู้จัดทำระบบและรับจัดงานอีเว้นต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วประเทศไทยและบริษัท THermo Tracer จำกัด ผู้ประกอบการเครื่องมือตรวจ ระบบต่างๆในอุตสาหกรรม ทุกท่านยินดีกับการประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้เราจะไม่ยิ่งใหญ่ แต่เราก็ใหญ่ในหัวใจให้สมาชิกได้อะไรกลับโดยเฉพาะของแจกต่างๆผู้สนับสนุน น้ำพริก ซอสพริก ซ๊อสมะขามสุดยอด แม่เล็กของท่านสมศักดิ์ วิศวแสวงสุข ครับ

Visitors: 128,694