ประชุมประจำปี  2015-3-9

สวัสดีครับ
     ขอนำภาพวันประชุม 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558  เวลา 12.30 - 16.30 น

ฟังบรรยายพิเศษ โดย ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
สัตยาบัน อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 และกฏหมายใหม่เกี่ยวความปลอดภัย
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี  2557 /  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

ส่วนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯใหม่ ซึ่งครบวาระ  แต่มีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถจัดเลือกตั้งได้  สาเหตุสมาชิกของสมาคมฯ ที่มาร่วมประชุม ไม่ถึง 1 ใน 3 จัดเลือกตั้งคณะกรรมการไม่ได้ เพราะผิดกฏระเบียบของสมาคมฯ  จึงเลือนการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นวันที่  15 สิงหาคม 2558 ในเวลา 13.00 น ที่ศูนย์ความปลอดภัยเขต 10  เทพารักษ์ สมุทรปราการ


Visitors: 128,665