ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

สวัสดีครับ

            สมาคม จป. สมุทรปราการ มีความยินดีนำเสนอหลักสูตรด้านความปลอดภัย ให้กับเครือข่ายและเพื่อนสมาชิก ได้มีโอกาสพบปะ ทักทายกัน 

 

                   

 

 

 


Visitors: 533,256